Diffo -version 1.1 uudet ominaisuudetPALKKAKUSTANNUKSET

Palkkakustannuksissa jako sivukuluihin hoidetaan automaattisesti olosuhdelisät ja sos-palkat huomioiden. Loppukäyttäjän tarvitsee syöttää vain yksi luku, tuntipalkka tai kokonaispalkkakustannus. Viranomaismääräysten osuudet ja organisaatiokohtaiset oletusarvot generoidaan automaattisesti. Organisaatiokohtaiset arvot määritetään tarkemmin organisaation palkkatiedoissa.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmasta on tehty uusi kansainvälistä mallia noudatteleva tarkempi versio. Diffon tilikarttaa on tarkennettu erottelemaan selkeämmin muuttuvat ja kiinteät kulut. Palkkojen osalta muuttuvat palkat kuuluvat myyntikatteeseen ja kiinteät palkat käyttökatteeseen. Rekiteröinnissa uusi tuloslaskelma asetetaan oletusarvoksi, joka on organisaation tiedoissa muutettavissa.

ASIAKASNÄKYMÄ

Jälleenmyyjille on tehty mahdollisimman helpoksi auttaa / konsultoida asiakkaitaan uuden asiakasnäkymän avulla. Jälleenmyyjä voi siirtyä asiakasnäkymään suoraan organisaation asiakkaat-sivulta. Paluu oman organisaation näkymään tapahtuu samalta sivulta.